herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Paderewskiego (oraz pobocznych) w Grudziądzu na działkach nr: 28/7, 29, 30/2, 31/2, 31/5, 31/8, 32/4, 34/5 obr. 14; dz. nr: 8/1, 9, 11/6, 12, 13/1, 14/9, 14/10, 14/14, 15/1, 18, 23/2, 24, 27/2, 27/5, 34/2, 34/3, 34/6, 38/4, 40, 41, 42, 44, 45/4 obr. 15; dz. nr: 2/8, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 6/2, 6/11, 6/13, 12/4, 35/4, 36, 37/2, 39, 53/2, 55, 60/4, 60/5, 60/6, 60/16, 61/4, 2/29, 2/28 obr 16; dz. nr: 36, 41, 63, 66 obr. 27 zlokalizowanych przy ulicy Paderewskiego w Grudziądzu

wywieszono:       09.07.2012 r.

                                                                                          zdjęto:                   24.07.2012 r.  

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                   Grudziądz, 09.07.2012 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.11.2012

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Romualda Góreckiego, działającego w imieniu Energa – Operator SA, Oddział w Toruniu (ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „przebudowy zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Paderewskiego (oraz pobocznych) w Grudziądzu” na działkach  nr:  28/7, 29, 30/2, 31/2, 31/5, 31/8, 32/4, 34/5  - obr. 14;  dz. nr: 8/1, 9, 11/6, 12, 13/1, 14/9, 14/10, 14/14, 15/1, 18, 23/2, 24, 27/2, 27/5, 34/2, 34/3, 34/6, 38/4, 40, 41, 42, 44, 45/4 – obr. 15;   dz. nr: 2/8, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 6/2, 6/11, 6/13, 12/4, 35/4, 36, 37/2, 39, 53/2, 55, 60/4, 60/5, 60/6, 60/16, 61/4, 2/29, 2/28 – obr 16; dz. nr: 36, 41, 63, 66 – obr. 27 zlokalizowanych przy ulicy Paderewskiego w Grudziądzu oraz ulicach sąsiadujących  informuję, że  w dniu  09.07.2012r. wydano decyzję nr 11/2012 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 11-07-2012 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 11-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 11-07-2012 14:06