herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o podjęciu przez Radę Miasta Grudziądza uchwały Nr XXVI/96/ 12 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza

PP-II.6720.1.2012                                                                             Grudziądz 11.07.2012r.

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA

 

 

               Na podstawie art. 43  ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu  przez   Radę  Miasta  Grudziądza  uchwały  Nr XXVI/96/ 12 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza.

Wszyscy zainteresowani mogą w pokoju nr 305 siedziby Urzędu Miasta Grudziądza  przy ul. Ratuszowa 1,   zapoznać się  z treścią zmiany studium oraz:

-   uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy;

-   podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 13-07-2012 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2012 10:22