herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej i Piłsudskiego


Wywieszono dnia 27.07.2012 r.

Zdjęto dnia 10.08.2012 r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu Grudziądz, 27.07.2012 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.14.2012

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku ze złożonym wnioskiem przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działkach: cz. dz. 8/76 obr. 19; dz. nr 11, 4/8, 9/1 obr. 21; dz. nr 3/3 obr. 17; dz.nr 8 obr. 20, położonych przy ul. Polnej i Piłsudskiego w Grudziądzu, informuję, że w dniu 27.07.2012 r. wydano decyzję
nr 12/2012 dla w/w inwestycji.

 

Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 27-07-2012 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 27-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Marzena Goławska 27-07-2012 10:55