herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Paderewskiego, Tczewskiej, Olsztyńskiej, Górnej, Sowińskiego i Przedniej


 

wywieszono: 30.07.2012 r.
zdjęto: 14.08.2012 r.

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu Grudziądz, 30.07.2012 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.15.2012

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647), w związku
z wnioskiem Pana Romualda Góreckiego, reprezentującego Pracownię Projektowo - Kosztorysową „Elektroprojekt”, występującego w imieniu „Energa - Operator” SA Oddział
w Toruniu, ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń, złożonym do Wydziału Budownictwa
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Paderewskiego (oraz pobocznych) w Grudziądzu, na działkach nr 27/2 obręb 14; nr 11/1, 11/5, 11/12, 14/3, 36/7 obręb 15; nr 60/2, 61/3 obręb 16, położonych przy ul. Paderewskiego, Tczewskiej, Olsztyńskiej, Górnej, Sowińskiego i Przedniej
informuję, że w dniu 30 lipca 2012 r. wydano decyzję nr 13/2012 dla w/w inwestycji.

Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 30-07-2012 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 30-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Marzena Goławska 31-07-2012 13:47