herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką w Grudziądzu

                                                                                                                 Grudziądz, 21.08.2012 r.

PP-II.6721.2.2012

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a  G r u d z i ą d z a

o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską,

Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami

Zachodnią i Strażacką w Grudziądzu

 

 

             Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Miejską Grudziądza  Uchwały Nr XXVI/98/12 z dnia   27 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką w Grudziądzu.

Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  wyżej  wymienionego  planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres Urząd Miejski  w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 23-08-2012 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 23-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2012 10:57