herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy skateparku i toru rowerowego na terenie Osady Grud w Grudziądzu na działkach nr: 60/9, 61/4 - obr. 106 zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu.

                                                                                                                    wywieszono          dnia 28.08.2012r.

                                                                                          zdjęto                    dnia 12.09.2012r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 27.08.2012r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.13.2012

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. z 2012 poz. 647 j.t.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Marka Iwińskiego działającego w imieniu Gminy-miasto Grudziądz  (86 - 300   Grudziądz ul.  Ratuszowa 1) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot.  wydania decyzji  o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy skateparku i toru rowerowego na terenie Osady Grud w Grudziądzu  na działkach  nr:  60/9, 61/4 - obr. 106  zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu, informuję, że  w dniu  27.08.2012r. wydano decyzję nr 14/2012dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 j.t.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 28-08-2012 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 28-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 29-08-2012 14:21