herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej typu MBST 20/630 oraz linii kablowych SN i nn dla zasilania oświetlenia stadionu miejskiego w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego na działkach nr: 3/1, 20/15 - obr. 34 zlokalizowanych przy ulicach Piłsudskiego- Mickiewicza w Grudziądzu

                                                            wywieszono          dnia 29.08.2012r.

                                                                                          zdjęto                    dnia 13.09.2012r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 28.08.2012r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.17.2012

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

informuję, że

 

               w związku ze złożonym wnioskiem Pana Marcina Kurzyńskiego reprezentującegoELEKTRO PRO-BUD Marcin Kurzyński (86-300 Grudziądz ul. Libelta 14/3), działającego w imieniu  ENERGA OPERATOR  S.A. Oddział w Toruniu  Rejon Dystrybucji w Grudziądzu (86 - 300   Grudziądz ul.  M. C. Skłodowskiej 6/7)  do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej typu MBST 20/630 oraz linii kablowych SN i nn dla zasilania oświetlenia stadionu miejskiego w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego  na działkach  nr:  3/1,  20/15 -  obr. 34  zlokalizowanych przy ulicach  Piłsudskiego- Mickiewicza w Grudziądzu, wszczęto postępowanie administracyjne dot. przedmiotowej sprawy.

               W związku z powyższym zawiadamiam, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków  w  w/w sprawie. Przedmiotowe uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia  13.09.2012 r.

osobiście w sekretariacie Wydziału   Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (pokój nr 317) lub przesyłać na adres:

 

Urząd Miejski w Grudziądzu

Wydział   Budownictwa  i Planowania Przestrzennego

ul. Ratuszowa 1, 86 - 300 Grudziądz 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 29-08-2012 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 29-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 29-08-2012 14:20