herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie o przesłaniu do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu wniosek strony oraz Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w projekcie: Budowa i uruchomienie nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MW wraz przyłączami zlokalizowanymi w Grudziądzu"


Grudziądz, 19-10-2012 r.

GK-I.6220.24.2012

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 19 października 2012 r.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

w związku z wnioskiem: Pana Piotra Szeflera

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

„MELBUD” s.c.

ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń

działającego z pełnomocnictwa: Energa Invest SA

ul. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk

 

 

zawiadamiam strony

 

że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), wniosek strony oraz Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w projekcie: Budowa i uruchomienie nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MW wraz
z przyłączami zlokalizowanymi w Grudziądzu
”, zostały przesłane do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Grudziądza z dnia 19-10-2012 r.

znak GK-I.6220.24.2012

  1. Urząd Gminy w Grudziądzu, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudziądzu

  1. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

(w załączeniu 2 egzemplarze informacji)

  1. a/a BK

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 22-10-2012 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Elwira Chodyna-Eriksson 22-10-2012 14:50