herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 31 października 2012 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

XXVIII Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 31 października 2012 r.o godz. 11:00  w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1.   Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z  XXVII  sesji;

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Informacje z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych  złożone przez:

a) Przewodniczącego Rady za rok 2011,

b) Prezydenta Grudziądza za 2011 rok;

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy-miasta Grudziądz w roku szkolnym 2011/2012;

5.  Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok;

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  WPF miasta Grudziądza na lata 2012 – 2032;

7. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Prezydenta Grudziądza na pokrycie występującego w 2013 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza;

8. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

9. Uchwała w sprawie obwodów głosowania;

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza;

11. Uchwała w sprawie „Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” ;

12. Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu;

13. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;

14. Uchwała w sprawie wydania zgody na zmianę wierzyciela porozumień oraz ugody cywilnoprawnej zawartych pomiędzy Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu a M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

15. Uchwała w sprawie nadania Statutu Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu;

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową;

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015”;

18. Uchwała  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Owczarki Wschodnie”, obejmującego obszar ograniczony linią kolejową Grudziądz-Malbork oraz granicą administracyjną miasta;

19. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego” ;

20.  Interpelacje;

21.  Zapytania i wolne głosy;

22.   Zakończenie obrad.                                          

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                              Mariola Sokołowska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 23-10-2012 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-10-2012 12:34