herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/2012, dotyczącej budowy dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowy skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu, na działkach: dz. 21/621 obr. 118, dz. 109/2 obr. 124, dz. 1 obr. 119, dz. 5 obr. 119, dz. 7 obr. 119, dz. 1 obr. 120, dz. 2/4 obr. 120, dz. 2/3 obr. 120, dz. 2/1 obr. 120, dz. 3/7 obr. 120, dz. 3/8 obr. 120, oraz na części działek nr 4 obr. 120, 39/1 obr. 118 i 21/389 obr. 118, położonych przy ul. Warszawskiej, Rydygiera i Miłoleśnej w Grudziądzu.

Wywieszono dnia 23.10.2012 r.

            Zdjęto dnia  07.11.2012 r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz,  23.10.2012 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.18.2012

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Jarosława Murgałę – Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, działającego z upoważnienia Wiceprezydenta Grudziądza Przemysława Ślusarskiego, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  na budowę dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowy skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu, na działkach: dz. 21/621 obr. 118, dz. 109/2 obr. 124,  dz. 1 obr. 119, dz. 5 obr. 119, dz. 7 obr. 119, dz. 1 obr. 120,  dz. 2/4 obr. 120, dz. 2/3 obr. 120,  dz. 2/1 obr. 120, dz. 3/7 obr. 120, dz. 3/8 obr. 120, oraz na części działek nr 4 obr. 120, 39/1 obr. 118 i 21/389 obr. 118, położonych przy ul. Warszawskiej, Rydygiera i Miłoleśnej  w  Grudziądzu,  informuję, że w dniu  23.10.2012 r. wydano decyzję nr 16/2012 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647)  inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 23-10-2012 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 23-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 23-10-2012 15:22