herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2012 na budowę linii kablowych średniego napięcia 15 KV oraz linii kablowych niskiego napięcia 0,4 KV, na działkach: nr 287/1, 289, 288, 167/5, 168, 290 w obrębie nr 108, położonych przy ul. Tytoniowej w Grudziądzu

wywieszono: 25.10.2012 r.      zdjęto:  09.11.2012 r.       

 

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                           Grudziądz, 25.10.2012 r.       

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.20.2012            

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647), w związku z wnioskiem Pana Mieczysława Szczygieł, reprezentującego Elektrobud – Grudziądz Sp. z o.o., występującego w imieniu„Energa – Operator” S.A. Oddział w Toruniu 87-100 Toruń, Rejon Dystrybucji w Grudziądzu ul. Marii Curie – Skłodowskiej 6/7, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu,  dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych średniego napięcia 15 KV oraz linii kablowych niskiego napięcia 0,4 KV, na działkach: nr 287/1, 289, 288, 167/5, 168, 290 w obrębie nr 108, położonych przy ul. Tytoniowej w Grudziądzu informuję, że w dniu 25.10.2012 r. wydano decyzję nr 17/2012 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza    w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 25-10-2012 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 25-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 25-10-2012 12:28