herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu Stacji Obsługi Nr 1 w Grudziądzu przy ul.Paderewskiego 29 do miejskiej kanalizacji sanitarnej.


Grudziądz, dnia 26 października 2012 roku

GK-I.6341.18.2012

Informacja

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz.U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 ze zm./

podaję do publicznej wiadomości informację,

że na wniosek PHU POLMOZBYT Touń Holding S.A. ul.Szosa Bydgoska 82, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu Stacji Obsługi Nr 1 w Grudziądzu przy ul.Paderewskiego 29 do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się zainteresowanych, iż w/w wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (budynek „C”, pokój nr 9, I p., tel. 056 4510257) i można się z nimi zapoznać oraz zgłaszać uwagi.

Otrzymują:

1.Wydział Organizacyjny w/m - z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu /w załączeniu 2 egz. informacji/,

2.A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 26-10-2012 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2012 13:13