herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "rozwiązania kolizji - przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablową przy ul. Skowronkowej" na działce nr: 29/6 - obr. 121 zlokalizowanej przy ulicy Skowronkowej w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 24.10.2012r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.21.2012

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

informuję, że

 

               w związku ze złożonym wnioskiem Pana Romualda Góreckiego działającego w imieniu ENERGA OPERATOR  S.A. Oddział w Toruniu  (87 - 100   Toruń ul.  Gen. Bema 128)  do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „rozwiązania kolizji - przebudowy linii napowietrznej SN – 15 kV na linię kablową przy ul. Skowronkowej” na działce  nr:  29/6 – obr. 121 zlokalizowanej przy ulicy   Skowronkowej w Grudziądzu, wszczęto postępowanie administracyjne dot. przedmiotowej sprawy.

               W związku z powyższym zawiadamiam, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków  w  w/w sprawie. Przedmiotowe uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia  09.11.2012 r.

osobiście w sekretariacie Wydziału   Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (pokój nr 317) lub przesyłać na adres:

 

Urząd Miejski w Grudziądzu

Wydział   Budownictwa  i Planowania Przestrzennego

ul. Ratuszowa 1, 86 - 300 Grudziądz 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 30-10-2012 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 30-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 30-10-2012 11:58