herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji nr 19/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozwiązania kolizji - przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablową przy ul. Skowronkowej na działce nr: 29/6 obr. 121 zlokalizowanej przy ulicy Skowronkowej w Grudziądzu

               wywieszono:       12.11.2012 r.

                                        zdjęto:                   27.11.2012 r.  

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                   Grudziądz, 09.11.2012 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.21.2012

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Romualda Góreckiego, działającego w imieniu Energa – Operator SA, Oddział w Toruniu (ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „rozwiązania kolizji - przebudowy linii napowietrznej SN – 15 kV na linię kablową przy ul. Skowronkowej” na działce  nr:  29/6 – obr. 121 zlokalizowanej przy ulicy   Skowronkowej w Grudziądzu  informuję, że  w dniu  09.11.2012r. wydano decyzję nr 19/2012 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z  późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 13-11-2012 15:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 13-11-2012 15:47