herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2012 na budowę kabla elektroenergetycznego, na działkach nr: 2/2, 2/11, 7, 10 w obrębie nr 130, położonych przy ul. Zachodniej w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                           Grudziądz, 03.12.2012 r.       

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.22.2012            

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – j.t.), w  związku z wnioskiem PanaDariusza Sonnenfelda, reprezentującego firmę SONNENFELD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Sonnenfeld, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Granicznej 35, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę kabla elektroenergetycznego, na działkach nr: 2/2, 2/11, 7, 10 w obrębie nr 130, położonych przyul. Zachodniej wGrudziądzu, informuję, że w dniu 3 grudnia 2012 r. wydano decyzję nr 20/2012dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza    w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 05-12-2012 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 05-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 05-12-2012 09:16