herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu.


Grudziądz, 03-12-2012 r.

GK-I.6220.7.2012

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 03 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

zawiadamiam strony

że na wniosek: Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego

„MELBUD” s.c.

ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń

działającego z pełnomocnictwa: Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu

ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

w dniu 03 grudnia 2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową
w Grudziądzu”.

           Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Otrzymują:

  1. WPUP „MELBUD” s.c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń

  2. Zarząd Dróg Miejskich, ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

  3. Strony zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Grudziądza z dnia 03 grudnia 2012 r.
    znak GK-I.6220.7.2012

  4. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

(w załączeniu 2 egzemplarze Obwieszczenia)

  1. a/a BK

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 05-12-2012 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2012 12:06