herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/13 zmieniające Zarządzenie Nr 169/13 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Grudziądzu 2013-06-13 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/13 zmieniające Zarządzenie Nr 170/13 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Grudziądzu 2013-06-13 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/13 zmieniające Zarządzenie Nr 171/13 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 7 w Grudziądzu 2013-06-13 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2013-06-13 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu 2013-06-18 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/13 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-11-20 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-06-13 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2013-06-18 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/13 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku 2013-06-12 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/13 w sprawie powołania składu Grudziądzkiej Rady Gospodarczej 2013-06-12 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/13 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Orzechowej 2013-06-12 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Budowlanych, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-06-12 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 15788 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2013-06-12 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/13 w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2013-05-28 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 7 w Grudziądzu 2013-05-28 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Grudziądzu 2013-05-28 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Grudziądzu 2013-05-28 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu 2013-05-28 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2013-05-28 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Grudziądzu 2013-05-28 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/13 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013-05-28 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/13 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Witolda Mazura 2013-06-18 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/13 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Norberta Markiela 2013-06-18 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/13 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kasprowicza oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-06-18 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/13 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2013-05-28 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Rapackiego, przeznaczonych na cele handlowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-05-28 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jackowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-05-28 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-05-28 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Miłej, ul. Zimowej, przeznaczonych na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2013-05-28 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Północnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-05-28 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/13 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 19 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 8 2013-05-28 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-05-28 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 12142 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2013-05-28 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 10975 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2013-05-28 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 25118 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2013-05-28 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/13 w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2013-05-28 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/13 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-05-28 08:36