herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 290/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-08-06 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 289/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-08-06 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 288/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla gminy - miasto Grudziądz 2013-08-06 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 287/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 286/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 285/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 284/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 283/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 282/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 281/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 280/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 279/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 278/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 277/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 276/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 275/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 14:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 274/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 273/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 272/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-05 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 271/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 270/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 269/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 268/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 267/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 266/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 265/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 264/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 263/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 262/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 261/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-12 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 260/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 259/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 258/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 257/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 256/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 255/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 254/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 253/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 252/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 251/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 250/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Małogroblowej, przeznaczonej na cele handlowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-08-06 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013-08-06 09:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 247/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-08-06 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 246/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2013-08-06 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 245/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2013-08-06 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-08-06 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-13 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 91, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-13 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-08-06 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/13 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku 2013-08-06 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu Błonia n/Wisłą, w celu prowadzenia sezonowej działalności przez Stadninę Koni "JASKRA" z Brankówka 2013-08-06 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/13 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-08-06 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych 2013-08-06 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/13 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2013-08-06 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-08-06 09:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy &ndah; miasto Grudziądz 2013-08-06 09:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/2013 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 91, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-08-06 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 231/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu pomiędzy ul. Łęgi a ul. Zachodnią oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Hallera oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 229/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sobieskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-08-06 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Miłoleśnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/13 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku 2013-08-06 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-08-06 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/13 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-08-06 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/13 w sprawie ustalenia składu Stałego Dyżuru Prezydenta Grudziądza w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2013-08-06 11:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sobieskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 221/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kraszewskiego przeznaczonej na polepszenie zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożone w Grudziądzu przy ulic Łyskowskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-08-06 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-08-06 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 218/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księgach wieczystych W nr TO1U/00031394/5 oraz nr TO1U/00031395/2 na rzecz Skarbu Państwa 2013-08-06 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00039400/7 na rzecz Skarbu Państwa 2013-08-06 11:01