herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 386/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-11-08 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 385/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-12-12 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 384/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r." 2013-11-06 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 383/13 w sprawie ogłoszenia wyników otwrtego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2013-11-06 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 382/13 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 6. 2013-11-06 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 381/13 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 8. 2013-11-06 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 380/13 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 19 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 2. 2013-11-06 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 379/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 17650 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2013-11-06 11:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 378/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-11-06 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 377/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz ulicy Kościuszki, zabudowanych garażami blaszanymi oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-11-06 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 376/13 wdrażające system monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta – Grudziądz 2008 – 2015. 2013-12-12 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 375/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2013-11-06 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 374/13 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-12-17 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 373/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu 2013-10-22 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 372/13 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2013-10-22 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 371/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-10-22 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 370/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-10-22 11:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 369/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chopina, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-10-21 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 368/13 w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez sportowe spółki akcyjne, w których gmina miasto Grudziądz posiada większościowe pakiety akcji 2013-10-18 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 367/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-10-18 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 366/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-10-11 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 365/13 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Droga Kujawska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-10-11 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 364/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-10-11 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 363/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-10-18 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 362/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00009909/6 na rzecz Skarbu Państwa 2013-10-11 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 361/13 zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz pieczęci urzędowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz 2013-10-18 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 360/13 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie połączenia domów pomocy społecznej 2013-10-11 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 359/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-10-11 07:41