herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 27 lutego 2013 r.

Grudziądz, 20 lutego 2013 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

 

XXXIII  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu27 lutego 2013 r.o godz. 11:00  w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1.   Sprawy porządkowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XXXII sesji,

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Sprawozdanie z realizacji wysokości średnich  wynagrodzeń  nauczycieli za 2012 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz;

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013  rok;

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza;

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2013 rok;

7. Uchwała w sprawie zakazu używania jednostek pływających na zbiorniku wodnym Jezioro Tarpno;

8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie  gminy-miasto Grudziądz;

9. Uchwała w sprawie wystąpienia gminy-miasto Grudziądz ze Związku Miast Nadwiślańskich;

10. Uchwała w sprawie wyrażenia woli współdziałania gminy-miasto Grudziądz w tworzeniu „Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza”;

11. Uchwała w sprawie przystąpienia gminy-miasto Grudziądz do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej (K-POT) jako członka zwyczajnego;

12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską:

a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) głosowanie o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu,

c) głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

d) głosowanie nad projektem uchwały;

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015”;

14. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7;

15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

16. Uchwała w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku;

17.  Interpelacje;

18.  Zapytania i wolne głosy;

19.  Zakończenie obrad.                                           

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 31-01-2013 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 22-02-2013 14:17