herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach: dz. 10, 11/2, 11/5, 14, 11/11, 3034/2, części dz. nr 4 obr. 120 i działce nr 2, obr. 123, położonych przy ul. Rydygiera w Grudziądzu

               Wywieszono dnia, 25.02.2013r.

                                                                                                         Zdjęto dnia, 11.03.2013r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz,  22.02.2013 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.1.2013

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku ze złożonym wnioskiem przez  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na  budowę  sieci wodociągowej na działkach: dz. 10, 11/2, 11/5, 14, 11/11, 3034/2,  części dz. nr 4  obr. 120 i działce nr 2,obr. 123, położonych przy ul. Rydygiera w Grudziądzu,   informuję, że w dniu  22.02.2013 r. wydano decyzję nr 1/2013 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz w części posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu oraz w części go nie posiada. W związku z powyższym na części, na której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sposób zagospodarowania musi być zgodny z jego zapisami, a dla części  na której  nie ma planu miejscowego na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647),  inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 25-02-2013 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 25-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2013 11:18