herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXXIV sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 27 marca 2013 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XXXIV  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu27 marca 2013 r.o godz. 11:00  w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1.   Sprawy porządkowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XXXIII sesji,

2. Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2012;

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013  rok;

5. Uchwała w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza;

6. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych;

7. Uchwała  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku”;

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy-miasto Grudziądz;

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy –miasto Grudziądz;

10. Uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz;

11. Uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży;

12. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 15 Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu znajdującej się przy ul. Hallera 37 (w Bursie Szkolnej) oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii;

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko–pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”;

14. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela  oraz  zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz;

15. Uchwała w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym;

16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza;

17.  Interpelacje;

18.  Zapytania i wolne głosy;

19.  Zakończenie obrad.                                           

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 01-03-2013 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 18-03-2013 15:14