herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 PE na działkach nr: 47/9, 67, 68 - obr. 16 zlokalizowanych przy ulicy Leśnej w Grudziądzu.

wywieszono                  dnia 13.03.2013r.

                                                                                                                        zdjęto                             dnia 28.03.2013r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 13.03.2013r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.2.2013

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. z 2012 poz. 647 j.t.), w związku ze złożonym wnioskiem wnioskiem  Firmy: Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie ”PROJBUD”  Zbigniew Dolewski  Spółka Jawna (82-500 Kwidzyn ul. Wąbrzeska 46), działającej w imieniu Pomorskiej  Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku (80-858 Gdańsk ul. Wałowa 41/43) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot.  wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy gazociągu średniego ciśnienia   Dn 63 PE na działkach  nr: 47/9, 67, 68 – obr. 16 zlokalizowanych  przy ulicy Leśnej w Grudziądzu, informuję, że  w dniu  13.03.2013r. wydano decyzję nr 2/2013 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 j.t.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 14-03-2013 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 14-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 14-03-2013 14:58