herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 27.03.2013 r. decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2012 z dnia 27.07.2012 r. dotyczącej budowy sieci wodociągowej przy ul. Polnej i Piłsudskiego w Grudziądzu

               Wywieszono dnia 27.03.2013r.

                                                                                                         Zdjęto dnia 11.04.2013r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                          Grudziądz, 27.03.2013r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.14.2012

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), w związku ze złożonym wnioskiem przez  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot.  zmiany decyzji Nr 12/2012 z 27.07.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy  sieci wodociągowej na działkach: cz. dz. 8/76 obr. 19; dz. nr 11, 4/8, 9/1 obr. 21; dz. nr 3/3 obr. 17; dz.nr 8 obr. 20, położonych przy ul. Polnej i Piłsudskiego w Grudziądzu, poprzez uwzględnienie dodatkowych działek  nr 7 obr. 17 i nr 12 obr. 21, informuję, że w dniu  27.03.2013 r. wydano decyzję zmieniającą decyzję Nr 12/2012 dla w/w inwestycji. Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

 

               Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2012 r., poz. 647)  inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 27-03-2013 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2013 14:05