herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXXV sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 24 kwietnia 2013 r.

 

 Grudziądz, 17 kwietnia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XXXV  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu24 kwietnia 2013 r.o godz. 11:00  w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1.   Sprawy porządkowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XXXIV sesji,

2. Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Sprawozdania z działalności za rok 2012:

  1. Powiatowego Urzędu Pracy,
  2. Państwowej Straży Pożarnej,
  3. Komendy Miejskiej Policji,
  4. Straży Miejskiej,
  5. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
  6. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  7. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
  8. Prezydenta Miasta dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
  9. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza.

4. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie    Grudziądza w roku 2012;

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy-miasto Grudziądz;

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”;

7. Informacja o zgłaszanych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz o wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz 2008-2015 za rok 2012;

9. Informacja o wniesionych aportach w spółkach prawa handlowego, w których Miasto Grudziądz jest udziałowcem (akcjonariuszem) za rok 2012 ;

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013  rok;

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2013-2027;

12. Uchwała w sprawie oceny działalności w 2012 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”;

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu;

14. Uchwała w sprawie likwidacji VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7;

15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Grudziądza;

16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym;

17. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 15 Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu znajdującej się przy ul. Hallera 37 (w Bursie Szkolnej) oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii;

18. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz na 2013 rok;

19. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz;

20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza;

21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania gminy-miasto Grudziądz w tworzeniu „Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza”;

22. Uchwała w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie miasta Grudziądza kategorii dróg powiatowych;

23. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Grudziądza do kategorii dróg powiatowych;

24. Uchwała w sprawie zaliczenia działki nr 8/74, obręb 19 do kategorii dróg powiatowych oraz włączenia jej do przebiegu drogi powiatowej nr 3145 C;

25.  Interpelacje;

26.  Zapytania i wolne głosy;

27.  Zakończenie obrad.                                           

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                                                Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 03-04-2013 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 16-04-2013 10:08