herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXV/45/13 w sprawie zaliczenia działki nr 8/74, obręb 19 do kategorii dróg powiatowych oraz włączenia jej do przebiegu drogi powiatowej nr 3145 C 2013-07-26 09:50
dokument UCHWAŁA NR XXXV/44/13 w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Grudziądza do kategorii dróg powiatowych 2013-07-26 09:49
dokument UCHWAŁA NR XXXV/43/13 w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie miasta Grudziądza kategorii dróg powiatowych 2013-07-26 09:48
dokument UCHWAŁA NR XXXV/42/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania gminy-miasto Grudziądz w tworzeniu "Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza" 2013-07-26 09:48
dokument UCHWAŁA NR XXXV/41/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza 2013-07-26 09:47
dokument UCHWAŁA NR XXXV/40/13 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz na 2013 rok 2013-07-26 09:46
dokument UCHWAŁA NR XXXV/39/13 w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 15 Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu znajdującej się przy ul. Hallera 37 (w Bursie Szkolnej) oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii 2013-07-26 09:43
dokument UCHWAŁA NR XXXV/38/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym 2013-08-09 08:02
dokument UCHWAŁA NR XXXV/37/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Grudziądza 2013-07-26 09:41
dokument UCHWAŁA NR XXXV/36/13 w sprawie likwidacji VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7 2013-07-26 09:40
dokument UCHWAŁA NR XXXV/35/13 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2013-07-26 09:39
dokument UCHWAŁA NR XXXV/34/13 w sprawie oceny działalności w 2012 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" 2013-07-26 09:39
dokument UCHWAŁA NR XXXV/33/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2013-2027 2013-07-26 09:38
dokument UCHWAŁA NR XXXV/32/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-07-26 09:37