herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym w Grudziądzu

PP-II.6721.1.2013                                                                                          Grudziądz, 29.05.2013 r.

                                                       

                                

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym w Grudziądzu

 

 

   Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 46 pkt 1 w/w ustawy, zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowymw Grudziądzu.

   Przedmiotem opracowywanego dokumentu będą wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu w/w planu miejscowego na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawieniem rozwiązań mających na celu  zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.

   Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko  dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowymw Grudziądzu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 03-06-2013 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 03-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 03-06-2013 08:46