herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali montażowej na terenie zakładu Venture Industries Sp. z o.o. Oddział Grudziądz przy ulicy Lotniczej 21A w Grudziądzu.


Grudziądz, 06-06-2013 r.

GK-I.6220.2.2013

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. Nr 267
z późn.zm.)

zawiadamia, że w dniu 06 czerwca 2013 r.

na wniosek: Venture Industries Sp. z o.o.

ul. Mokra 27, 05-092 Łomianki - Kiełpin

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. Budowa hali montażowej na terenie zakładu Venture Industries Sp. z o.o. Oddział Grudziądz przy ulicy Lotniczej 21A w Grudziądzu.

           Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Otrzymują:

  1. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

( w załączeniu 2 egzemplarze informacji)

  1. a/a

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 10-06-2013 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2013 08:15