herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2013 dla inwestycji: budowa (ułożenia) kabla elektroenergetycznego SN-15 kV (2 przewody w tym kable sterujące), celem przesyłu energii elektrycznej do krajowego systemu energetycznego na działkach nr 2/2, 2/11, 10 ? obr. 130 zlokalizowanych przy ul. Zachodniej w Grudziądzu

                                                                                                        

 

 

                                                                                          wywieszono            dnia 16.07.2013 r.

                                                                                          zdjęto                     dnia 31.07.2013 r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                             Grudziądz 16 lipca 2013 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.7.2013

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 z późn zm.), w związku ze złożonym wnioskiem firmy SONNENFELD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Dariusz Sonnenfeld, ul.  Graniczna 35
86 - 300 Grudziądz,
do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy (ułożenia) kabla elektroenergetycznego SN–15 kV (2 przewody w tym kable sterujące), celem przesyłu energii elektrycznej do krajowego systemu energetycznego na działkach nr  2/2, 2/11, 10 – obr. 130  zlokalizowanych  przy ul. Zachodniej w Grudziądzu informuję, że  w dniu 16.07.2013 r. wydano decyzję nr 5/2013 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

               Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

              

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 16-07-2013 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 16-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marzena Goławska 16-07-2013 14:32