herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 30.07.2013 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2013 na przebudowę sieci wodociągowej na działkach nr: 7 - obr. 119; 2/4, 2/3, 2/1, 3/7, 3/5 - obr. 120, położonych przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz,  30.07.2013 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.6.2013

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w związku ze złożonym wnioskiem przez  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowę sieci wodociągowej  na działkach nr: 7 – obr. 119; 2/4, 2/3, 2/1, 3/7, 3/5 - obr. 120, położonych przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu, informuję, że w dniu  30.07.2013 r. wydano decyzję nr 6/2013 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647),  inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 01-08-2013 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 01-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 01-08-2013 14:21