herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 20.08.2013r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2013 dla budowy pneumatycznego namiotu kortów tenisowych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 34/1 obr. 58, 1/6 obr. 59 zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu

 

                                                                                                                        wywieszono                  dnia 20.08.2013r.

                                                                                                                        zdjęto                             dnia 04.09.2013r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 20.08.2013r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.8.2013

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. z 2012 poz. 647 j.t.), w związku ze złożonym wnioskiem Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „TENISMAX”  (86 - 300 Grudziądz ul.  Piłsudskiego14) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot.  wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy pneumatycznego namiotu kortów tenisowych wraz z infrastrukturą techniczną  na działkach nr  34/1 – obr. 58, 1/6 – obr 59  zlokalizowanych  przy ul.   Piłsudskiego w Grudziądzu informuję, że  w dniu  20.08.2013r. wydano decyzję nr 7/2013 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 j.t.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 21-08-2013 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 21-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2013 14:34