herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Posadowienie wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energie elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 8333 sztuk o łącznej mocy do 1999920 W, wrazz przyłączem elektroenergetycznym na działkach ewidencyjnych nr 119/1 i 121/2 w miejscowości Mokre, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki.


Grudziądz, 06-09-2013 r.

GK-I.6220.13.2013

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. Nr 267
z późn.zm.)

zawiadamia, że w dniu 06 września 2013 r.

na wniosek: Pani Agnieszki Trawczyńskiej

DuSoleil Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 20, 90-349 Łódź

działającej z pełnomocnictwa: DuSoleil Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 20, 90-349 Łódź

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Posadowienie wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energie elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 8333 sztuk o łącznej mocy do 1999920 W, wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działkach ewidencyjnych
nr 119/1 i 121/2 w miejscowości Mokre, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki”.

Wniosek zgodnie z treścią art. 25 § 1 pkt 1 k.p.a., postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2013 r. znak SKO-60-18/13, w dniu 20 czerwca 2013 r. został przekazany do rozpatrzenia Prezydentowi Grudziądza.

           Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Otrzymują:

  1. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

( w załączeniu 2 egzemplarze informacji)

  1. a/a

Do wiadomości:

  1. Urząd Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 06-09-2013 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-09-2013 09:20