herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 25 września 2013 r.

XXXIX  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu25 września 2013 r.o godz. 11:00   w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

1.   Sprawy porządkowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z  XXXVII i XXXVIII  sesji.

2.   Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego;

4. Uchwała w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu;

5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera i linią kolejową w Grudziądzu:

a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu i głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

c) głosowanie nad projektem uchwały;

6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MWiO Sp. z o.o. na lata 2014-2015”;

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego;

8. Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Bażanciej-Warszawskiej;

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę-miasto Grudziądz do realizacji projektów pod nazwą „Staż, szkolenie, etat” oraz „Szkolenia i staż szansą na angaż”;

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina-miasto Grudziądz,

11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza;

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok;

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2013 – 2027;

14.  Interpelacje;

15.  Zapytania i wolne głosy;

16.  Zakończenie obrad.                                           

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 09-09-2013 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 18-09-2013 14:49