herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza

Na podstawie § 10 Regulaminu Rady Miejskiej Grudziądza stanowiącego załącznik do uchwały

Nr XXXV/81/96 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 1996 r. w sprawie Statutu gminy – miasto Grudziądz

Przewodnicząca zwołuje:

XXIII Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 30 kwietnia  2008 r. o godz. 12:00 w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

Porządek Obrad:

      1.   Sprawy porządkowe:

a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)      przedstawienie porządku obrad,

c)  przyjęcie protokołu z XXII  sesji.

2. Informacje Prezydenta Grudziądza.

3.  Sprawozdania z działalności za rok 2007:

a)       Powiatowego Urzędu Pracy,

b)      Państwowej Straży Pożarnej,

c)      Komendy Miejskiej Policji,

d)      Straży Miejskiej,

e)      Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

f)       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

g)      Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień,

h)      Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,

i)        Prezydenta Miasta dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

j)       Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

k)      Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza.

      4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Grudziądza za rok 2007.

 1. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grudziądza.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz,
 4. Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów (aportów) przez Prezydenta gminy-miasto Grudziądz,
 5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ul. Piłsudskiego,
 6. Uchwała w sprawie procedury Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI),
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz,
 8. Uchwała w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy-miasto Grudziądz,
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie miast Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego podniesienia kompetencji zawodowych pracowników urzędów miast,
 10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały o zwolnieniu z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego,
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 5 w Grudziądzu imienia ppłk Stanisława Sitka,
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym  dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy,
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grudziądzkim w sprawie zapewnienia przez gminę-miasto Grudziądz schronienia mieszkańcom Powiatu Grudziądzkiego w ramach interwencji kryzysowej,
 14. Uchwała w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie i składowanie odpadu o kodzie          03 03 07 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie,
 15. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu,
 16. Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Grudziadza do złożenia zabezpieczenia w formie weksla "in blanco",
 17. Interpelacje,
 18. Zapytania i wolne głosy,
 19. Zakończenie obrad.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 01-04-2008 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 23-04-2008 10:17