herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/90/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza 2013-09-26 10:24
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/89/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-09-26 10:23
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/88/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina-miasto Grudziądz 2013-10-02 13:12
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/87/13 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę-miasto Grudziądz do realizacji projektów pod nazwą "Staż, szkolenie, etat" oraz "Szkolenia i staż szansą na angaż" 2013-09-27 09:52
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/86/13 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Bażanciej-Warszawskiej 2013-09-27 09:50
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/85/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 2013-09-27 09:49
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/84/13 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MWiO Sp. z o.o. na lata 2014-2015" 2013-09-27 09:49
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/82/13 wygaśnięcia mandatu radnego 2013-09-27 09:39
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie uchwalenia UCHWAŁĄ NR XXXIX/83/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 września 2013 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera i linią kolejową w Grudziądzu 2014-03-31 13:49