herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XL sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 30 października 2013 r.

 Grudziądz, 23 października 2013 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 XL  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 30 października 2013 r.o godz. 11:00   w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1. Sprawy porządkowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z  XXXIX  sesji.

2. Informacje Prezydenta Grudziądza;

3.  Informacje z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożone przez:

a) Przewodniczącego Rady za rok 2012,

b) Prezydenta Grudziądza za 2012 rok;

4. Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielonej dotacji dla Muzeum im ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu;

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy-miasta Grudziądz w roku szkolnym 2012/2013;

6. Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu;

7. Ślubowanie radnego;

8. Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza;

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok;

10. Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2013-2027;

11. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Prezydenta Grudziądza na pokrycie występującego w 2014 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza;

12. Uchwała w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza,

13. Uchwała  w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona 2014 rok”;

14. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ul. Rydygiera, ulicą Rydygiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenem pod poszerzenie ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej:

a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu i głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

c) głosowanie nad projektem uchwały;

15. Uchwała w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu (ul. Lotnicza);

16. Uchwała w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu;

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015”;

18. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy-miasto Grudziądz”;

19. Uchwała w sprawie likwidacji Filii nr 15 Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu znajdującej się przy ul. Hallera 37 (w Bursie Szkolnej) oraz zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu;

20. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

21.  Interpelacje;

22.  Zapytania i wolne głosy;

24.  Zakończenie obrad.        

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 27-09-2013 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 24-10-2013 09:43