herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 11.10.2013r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2013 dla budowy: oświetlenia boiska i kanalizacji deszczowej na stadionie GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 14 na działkach nr: 4/1, 3/1 obr. 34; dz. nr: 34/1 obr. 58; dz. nr: 1/6, 1/4 obr. 59

                    wywieszono          dnia 11.10.2013r.

                                                                                          zdjęto                    dnia 25.10.2013r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 11.10.2013r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.9.2013

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. z 2012 poz. 647 j.t.), w związku ze złożonym wnioskiem Pana Stanisława Łaszkiewicza  reprezentującego Zakład Elektrotechniczny „Elektrosiła”  (86-300 Grudziądz ul.  Krucza 3), upoważnionego  przez Prezydenta Grudziądza, działającego w imieniu gminy- miasto Grudziądz do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot.  wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy: oświetlenia boiska i kanalizacji deszczowej na stadionie GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.  Piłsudskiego 14 na działkach nr:  4/1, 3/1 – obr. 34; dz. nr: 34/1 -   obr. 58;  dz. nr: 1/6, 1/4  obr. 59 informuję, że  w dniu  11.10.2013r. wydano decyzję nr 8/2013 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 j.t.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 11-10-2013 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 11-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2013 14:39