herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej na linię kablową na działkach nr: 21, 5 obr. 119; dz. nr: 47/5, 47/4, 47/3 - obr. 124; zlokalizowanych przy ulicy Miłoleśnej w Grudziądzu

wywieszono          dnia 05.11.2013r.

                                                                                          zdjęto                    dnia 20.11.2013r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 04.11.2013r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.12.2012

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. z 2012 poz. 647 j.t.)

 

informuję, że

 

               w związku ze złożonym wnioskiem Pana Romualda Góreckiego działającego w imieniu ENERGA OPERATOR  S.A. Oddział w Toruniu  (87 - 100   Toruń ul.  Gen. Bema 128)  do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej na linię kablową na działkach nr:  21, 5 – obr. 119; dz. nr: 47/5, 47/4, 47/3 -  obr. 124; zlokalizowanych przy ulicy   Miłoleśnej w Grudziądzu, wszczęto postępowanie administracyjne dot. przedmiotowej sprawy.

               W związku z powyższym zawiadamiam, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków  w  w/w sprawie. Przedmiotowe uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia  20.11.2013r. osobiście w sekretariacie Wydziału   Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (pokój nr 317) lub przesyłać na adres:

 

Urząd Miejski w Grudziądzu

Wydział   Budownictwa  i Planowania Przestrzennego

ul. Ratuszowa 1, 86 - 300 Grudziądz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 05-11-2013 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 05-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 05-11-2013 14:46