herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OGŁOSZENIE dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: dz. 19 i 5 obr. 119, położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu, informuję, że w dniu 07.11.2013 r. wydano decyzję nr 9/2013 dla w/w inwestycji.


Wywieszono dnia, 07.11.2013r.

Zdjęto dnia, 22.11.2013r.

Urząd Miejski w Grudziądzu Grudziądz, 07.11.2013 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.11.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Wiesława Schmidt - „MIDA” Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,
ul. Kustronia 4/4, 86-300 Grudziądz - działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: dz. 19 i 5 obr. 119, położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu, informuję, że w dniu 07.11.2013 r. wydano decyzję
nr 9/2013 dla w/w inwestycji.

Dla terenu na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 07-11-2013 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 07-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2013 15:03