herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XLI/115/13 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza na lata 2013-2016" 2013-12-03 10:12
dokument UCHWAŁA Nr XLI/114/13 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 2013-12-03 10:11
dokument UCHWAŁA Nr XLI/113/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku 2013-12-03 10:10
dokument UCHWAŁA Nr XLI/112/13 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu 2013-12-03 10:09
dokument UCHWAŁA Nr XLI/111/13 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki obrzęków limfatycznych u kobiet po mastektomii" 2013-12-03 10:07
dokument UCHWAŁA Nr XLI/108/13 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz 2013-12-03 10:04
dokument UCHWAŁA Nr XLI/107/13 w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2014 rok 2013-12-03 10:01
dokument UCHWAŁA Nr XLI/106/13 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-12-03 10:00
dokument UCHWAŁA NR XLI/105/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-12-13 07:54
dokument UCHWAŁA NR XLI/104/13 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2013-12-13 07:53
dokument UCHWAŁA NR XLI/110/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta 2014-02-17 10:05
dokument UCHWAŁA NR XLI/109/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową 2014-02-17 10:00