herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie nr 442/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 10.12.2013 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 442/13

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 10 grudnia 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku

 

 

Na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2010r. Nr 182, poz. 2403) oraz na podstawie § 4 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 291/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Określam wzór oferty realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3. Określam wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania publicznego dotyczącej oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie rozwoju sportu, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

§ 4. Określam wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznegow zakresie rozwoju sportu, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

 

§ 5. Określam wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.

 

§ 6. Określam wzórweksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,służący zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń zleceniodawcy, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia.

 

§ 7. Określam wzór oświadczenia zleceniobiorcy potwierdzającego, że zleceniobiorca realizując zadanie publiczne nie działa w celu osiągnięcia zysku, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia.

 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),
  2. Uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2010r. Nr 182, poz. 2403),
  3. Zarządzenia Nr 291/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

 

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Bajko 10-12-2013 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Bajko 11-12-2013 10:33