herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 PE na działce nr: 5 obr. 119 zlokalizowanej przy ulicy Miłoleśnej w Grudziądzu

wywieszono                  dnia 16.01.2014r.

                                                                                                                        zdjęto                             dnia 31.01.2014r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 15.01.2014r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.13.2013

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. z 2012 poz. 647 j.t.), w związku ze złożonym wnioskiem Polskiej  Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o.  Oddział w Gdańsku (80-858 Gdańsk ul. Wałowa 41/43) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot.  wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy gazociągu średniego ciśnienia   Dn 63 PE na działce  nr: 5 – obr. 119 zlokalizowanej  przy ulicy Miłoleśnej w Grudziądzu, informuję, że  w dniu  15.01.2014r. wydano decyzję nr 1/2014 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 j.t.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 17-01-2014 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 17-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2014 13:38