herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLIV/7/14 w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy-miasto Grudziądz na lata 2015 – 2020 2014-07-04 09:26
dokument UCHWAŁA NR XLIV/6/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej 2014-07-04 09:12
dokument UCHWAŁA NR XLIV/5/14 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2014-07-04 09:11
dokument UCHWAŁA NR XLIV/4/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz pomocy rzeczowej na dożywianie przyznawanych w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 2014-07-04 09:10
dokument UCHWAŁA NR XLIV/3/14 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 2014-07-04 09:09
dokument UCHWAŁA NR XLIV/2/14 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2014-07-04 09:03
dokument UCHWAŁA NR XLIV/1/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-07-04 09:02