herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie 35/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 30.01.2014 r. ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 35/14

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 30 stycznia 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku

 

     Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 i § 9 Uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz i § 7 ust. 4 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 291/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zarządzam, co następuje:

 

     § 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku ogłoszonego w dniu 10 grudnia 2013 r., zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 

     § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

 

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 35/14

Prezydenta Grudziądza

z dnia 30 stycznia 2014 r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku ogłoszonego w dniu 10 grudnia 2013 r.

 

1. Rodzaj zadania publicznego – „Rozwój sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w określonej dyscyplinie sportu w 2014 r.”

2. W terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. do dnia 31 grudnia 2013 r. wpłynęło 10 ofert.

3. Ofert zgodnych z wymogami ogłoszenia o konkursie złożono 9 i podlegały ocenie   merytorycznej.

4. Wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie nie spełniła 1 oferta.

5. Komisja konkursowa, powołana przez Prezydenta Grudziądza, w dniu 27 stycznia 2014 r. dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert.

6. Na realizację zadania z budżetu miasta przeznaczono kwotę 320.000,00 zł.

7. Nazwy oferentów, nazwy realizowanych zadań i przyznane kwoty dotacji przedstawia  poniższa tabela.

 

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa realizowanego zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Miejski Klub Sportowy „Start”

Rozwój sportu w dyscyplinie podnoszenia ciężarów i boksu w Miejskim Klubie Sportowym „Start” w Grudziądzu

20.000,00

2

 

Międzyszkolny Klub Sportowy

 

Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku

25.000,00

3

Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal”

Rozwój sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w kolarstwie

110.000,00

4

Klub Wioślarski „Wisła”

Organizacja rozwoju sportu prowadzonego na najwyższym poziomie w wioślarstwie

50.000,00

5

Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia”

Organizacja szkolenia i rozwój sportu na najwyższym poziomie w lekkiej atletyce

25.000,00

6

 

Uczniowski Klub Sportowy „Szarża Grudziądz”

 

Rozwój sportu w ramach rozgrywek Polskiej Ligi Rugby 7

5.000,00

7

Uczniowski Klub Sportowy „Rotmistrz”

Szkolenie szachowe zawodników klubu, przygotowanie i udział drużyn UKS „Rotmistrz” w rozgrywkach ligowych: Ekstraligi i II Ligi 70 Drużynowych Mistrzostw Polski

30.000,00

8

Uczniowski Klub Sportowy „Ruch”

Rozwój sportu prowadzonego w dyscyplinie Pływanie w 2014 r.

15.000,00

9

 

Autonomiczna Sekcja Tenisa Stołowego „Olimpia”-„Unia”

 

Rozwój sportu w ramach superligi tenisa stołowego

40.000,00

10

Aeroklub Nadwiślański

Organizacja szkolenia i rozwój sportu prowadzonego na szczeblu krajowym w dyscyplinie akrobacja szybowcowa w 2014 r.

0,00

Razem

320.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

        Zgodnie z § 7 ust. 2 i § 9 Uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Prezydent Grudziądza, a wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

        Zgodnie z § 7 ust. 4 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 291/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom Prezydent, w formie zarządzenia, ogłasza wyniki konkursu w terminie 30 dni licząc od daty złożenia oferty, przez który rozumie się wskazany w ogłoszeniu o konkursie termin składania ofert.

        Zarządzeniem Nr 442/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 10 grudnia 2013 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku. Termin składania ofert na powyższe zadanie upłynął w dniu 31 grudnia 2013 r., natomiast ogłoszenie wyników konkursu powinno nastąpić do dnia 30 stycznia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Bajko 30-01-2014 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Bajko 31-01-2014 14:27