herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XLV sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 26 lutego 2014 r.

Grudziądz, 12 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XLV  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu26 lutego 2014 r.o godz. 11:00  w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1.   Sprawy porządkowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XLIV sesji,

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Sprawozdanie z realizacji wysokości średnich  wynagrodzeń  nauczycieli za 2013 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz;

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok;

5. Uchwałazmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027;

6. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych;

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji
i informacji podatkowych;

8. Uchwaław sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2014 rok;

9. Uchwała w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2014;

10.Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie miasta Grudziądza;

11. Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz;

12. Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015";

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu;

14. Uchwała w sprawie przyjęcia programów zdrowotnych adresowanych do młodzieży;

15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach”;

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy-miasto Grudziądz;

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz;

18. Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania;

19. Interpelacje;

20. Zapytania i wolne głosy;

21. Zakończenie obrad.

                                                                                 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 06-02-2014 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 17-02-2014 08:14