herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 11.02.2014 r. decyzji nr 2/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu niskiego ciśnienia Dn 160 PE, zasilającego budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej na działkach nr: 44 - obr. 93; dz. 15, 1, 2/2, 2/1, 8/2, 8/1, 12/1, 10/8, 10/12, 10/15- obr. 96; dz. 12, 13, 8/5, 8/9, 14 - obr. 89; dz. 5, 6/131, 6/130, 6/129, 6/109, 6/124, 6/125, 6/126 - obr. 97; oraz części dz. 13 - obr. 88, położonych przy ul. Hallera w Grudziądzu

                              Wywieszono dnia, 11.02.2014 r.

                                                                                                         Zdjęto dnia, 26.02.2014 r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz,  11.02.2014 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.14.2013

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez  Panią Aleksandrę Skierkowską – „PROJBUD”  Sp.j. Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie, ul. Wąbrzeska 46, 82-500 Kwidzyn  – działającą w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę gazociągu niskiego ciśnienia Dn 160 PE, zasilającego budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej  na działkach nr:  44 - obr. 93;  dz. 15, 1, 2/2, 2/1, 8/2, 8/1, 12/1, 10/8, 10/12, 10/15- obr. 96; dz. 12, 13, 8/5, 8/9, 14 – obr. 89; dz. 5, 6/131, 6/130, 6/129, 6/109, 6/124, 6/125, 6/126 – obr. 97; oraz części dz. 13 - obr. 88, położonych przy ul. Hallera w Grudziądzu, informuję, że w dniu  11.02.2014 r. wydano decyzję nr 2/2014 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z  brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),  inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 11-02-2014 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 11-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 11-02-2014 14:13