herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 19 lutego 2014 r. decyzji nr 3/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę sieci wodociągowej, na działce nr 5 w obrębie nr 119, położonej przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu

wywieszono  19.02.2014 r.

                                                                                          zdjęto             06.03.2014 r.                                                                                                                   

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                           Grudziądz, 19.02.2014 r.       

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.1.2014              

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),
w  związku z wnioskiem Pana Krzysztofa Dąbrowskiego – Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 28/30 86-300 Grudziądz, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowęsieci wodociągowej, na działce nr 5 w obrębie nr 119, położonej przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu, informuję że w dniu 19 lutego 2014 r. wydano decyzję nr 3/2014 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położona jest w/w działka Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 20-02-2014 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 20-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2014 08:14