herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLV/23/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach pilotażowego Budżetu Partycypacyjnego Grudziądza w 2014 roku 2014-07-04 10:07
dokument UCHWAŁA NR XLV/22/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gminą Miasta Toruń oraz Miastem Bydgoszcz w celu realizacji projektu pn. "Zintregrowany System Informacyjny Miasta -ZSIM" 2014-07-04 10:06
dokument UCHWAŁA NR XLV/21/14 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 2014-07-04 10:05
dokument UCHWAŁA NR XLV/20/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz 2014-07-04 10:04
dokument UCHWAŁA NR XLV/19/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy-miasto Grudziądz 2014-07-04 10:03
dokument UCHWAŁA NR XLV/18/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach" 2014-07-04 10:00
dokument UCHWAŁA NR XLV/17/14 w sprawie przyjęcia programów zdrowotnych adresowanych do młodzieży 2014-07-04 09:58
dokument UCHWAŁA NR XLV/16/14 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2014-07-04 09:42
dokument UCHWAŁA NR XLV/15/14 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy - miasto Grudziądz 2014-07-04 09:41
dokument UCHWAŁA NR XLV/14/14 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie miasta Grudziądza 2014-07-04 09:40
dokument UCHWAŁA NR XLV/13/14 w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2014 2014-07-04 09:39
dokument UCHWAŁA NR XLV/12/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2014 rok 2014-07-04 09:38
dokument UCHWAŁA NR XLV/11/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2014-07-04 09:37
dokument UCHWAŁA NR XLV/10/14 uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych 2014-07-04 09:34
dokument UCHWAŁA NR XLV/9/14 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027 2014-07-04 09:33
dokument UCHWAŁA NR XLV/8/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-07-04 09:30