herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= 405 mb; na działce nr 13 w obrębie nr 21 oraz na działkach nr: 64, 65, 63/2 i 63/8 w obrębie nr 15, położonych przy ul. Paderewskiego, Za Basenem i Polnej w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                           Grudziądz, 12.03.2014 r.       

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.2.2014              

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),
w  związku z wnioskiem Pana Kazimierza Robionka, reprezentującego Studio Projektów Sanitarnych „PROJWENT ROBIONEK” z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 103/2, działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= 405 mb; na działce nr 13 w obrębie nr 21 oraz na działkach nr: 64, 65, 63/2 i 63/8 w obrębie nr 15, położonych przy ul. Paderewskiego, Za Basenem i Polnej w Grudziądzu, informuję że w dniu 12 marca 2014 r. wydano decyzję nr 4 / 2014 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 17-03-2014 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 17-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 17-03-2014 09:18