herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLVI/34/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" 2014-07-04 10:18
dokument UCHWAŁA NR XLVI/33/14 w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina – miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku 2014-07-04 10:17
dokument UCHWAŁA NR XLVI/32/14 w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego 2014-07-04 10:16
dokument UCHWAŁA NR XLVI/31/14 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego 2014-07-04 10:15
dokument UCHWAŁA NR XLVI/30/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 2014-07-04 10:14
dokument UCHWAŁA NR XLVI/29/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Grudziądza (Nabrzeże Orlicz-Dreszera) 2014-07-04 10:13
dokument UCHWAŁA NR XLVI/28/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-07-04 10:12
dokument UCHWAŁA NR XLVI/27/14 w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania 2014-07-04 10:11
dokument UCHWAŁA NR XLVI/26/14 w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych 2014-07-04 10:10
dokument UCHWAŁA NR XLVI/25/14 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027 2014-07-04 10:09
dokument UCHWAŁA NR XLVI/24/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-07-04 10:08